Marketing PRofit

Kontakt z nami

+48 722 187 449

Poszanowanie energii

Działania podnoszące efektywność energetyczną to coraz częściej konieczność dostrzegana przez menedżerów i właścicieli firm. Świadomości, że w obliczu szybko rosnących kosztów energii warto podejmować projekty racjonalizacji jej zużycia, nie zawsze jednak towarzyszy fachowa wiedza. Wiele małych i średnich firm w Polsce zużywa znacznie więcej energii niż ich konkurenci w innych krajach UE. Inwestycja w bardziej oszczędne technologie zmniejsza koszty prowadzenia działalności i zwiększa konkurencyjność biznesu.

Znane są nawet przypadki, gdy inwestycje w energooszczędne technologie zwracały się w ciągu niecałego roku! Jak tworzyć i realizować taki plan, gdzie w zakładzie szukać ukrytych rezerw, jakie korzyści może przynieść ich uruchomienie, jakich błędów należy unikać, by oszczędnościowe działania były skuteczne? Na te podstawowe pytania można szukać odpowiedzi samemu, lub skorzystać ze wsparcia specjalistów. Po pierwsze, bowiem oszczędzanie energii się opłaca. Tym bardziej, że niedawno sejm przyjął ustawę o efektywności energetycznej, wprowadzającą finansowe zachęty do oszczędzania energii. Ustawa o efektywności energetycznej ma poprawić wykorzystanie energii oraz promować innowacyjne technologie, które zmniejszają szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Określa też zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej.

W Polsce zainteresowanie audytami energetycznymi wciąż jest jeszcze relatywnie małe. Chcąc cokolwiek optymalizować, wpierw trzeba o danym zjawisku, procesie czy technologii zdobyć jak największą wiedzę, ponieważ analiza wszystkich danych daje pełny obraz i wskazuje konkretne obszary, gdzie można osiągnąć oszczędność.

Tym bardziej, że można ograniczyć rachunki nawet o 10 proc., zmieniając dostawcę – jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki od 1 lipca 2007 roku (gdy w życie weszło prawo liberalizujące rynek dostaw prądu) do końca lutego 2011 roku dostawcę zmieniło ponad 9 tys. firm (z czego 1,5 tys. dołączyło w styczniu i lutym). Tymczasem porzucając starego i starannie wybierając nowego dostawcę, zyskać można nawet kilkaset złotych rocznie.

Poważnym problemem energetycznym jest także energetyczność budynków – w Polsce co roku oddaje się do użytku kilkadziesiąt tysięcy budynków rocznie, które zużywają nawet 3-8 razy więcej energii, niż mogłyby zużywać. Niskie wymagania to efekt niedoceniania znaczenia efektywności energetycznej dla gospodarki. Według danych Eurostatu, w Polsce finalne zużycie energii wygląda następująco: przemysł zużywa 28,4 proc. energii finalnej, transport 26,9 proc., budownictwo i usługi 44,6 proc., w tym budownictwo mieszkaniowe aż 31,8 proc.

Zarówno wprowadzone zmiany ustawy Prawo energetyczne, jak i rozpoczęte prace dotyczące zmian architektury rynku energii elektrycznej w Polsce powinny m.in. zmierzać do stworzenia warunków dla rozwoju płynnego i konkurencyjnego rynku energii, który jest najlepszym stymulatorem inwestycji i narzędziem ograniczania ryzyka regulacyjnego. Należy też pamiętać, że wszystko wskazuje na to, że koszty energii elektrycznej w kolejnych latach prawdopodobnie będą rosły, co wydatnie powinno skłaniać do inwestycji w ograniczenie jej zużycia.

Te zagadnienia oraz wiele innych pragniemy poruszyć w naszym Raporcie nt. poszanowania energii dla MSP. Mając na uwadze Państwa doświadczenie oraz wiedzę, zachęcamy do współpracy przy tym dodatku merytorycznym skierowanym do czytelników DGP, oraz magazynów i portali, których odbiorcami jest MSP.