Marketing PRofit

Kontakt z nami

+48 722 187 449

Magazyny

Energia dla Przemysłu – stanowi odpowiedź na coraz większe potrzeby przedsiębiorstw w pozyskiwaniu specjalistycznej wiedzy w obszarze energetycznym. Na łamach czasopisma istotne miejsce zajmować będzie problematyka ekologii w przemyśle, która to do tej pory stanowiła główny obszar tematyczny ukazującej się do końca ub. r. „Ekologii Przemysłowej”.

GLOBEnergia – to profesjonalny, ogólnopolski dwumiesięcznik poświęcony Odnawialnym Źródłom Energii (OZE) oraz poszanowaniu energii. GLOBEnergia pełni rolę biuletynu informacyjnego i poradnika oraz forum ekspertów OZE. Jest to doskonałe kompendium wiedzy, niezbędne w podręcznej bibliotece jednostek naukowych, przedsiębiorstw, projektantów, instalatorów, samorządów oraz wszystkich entuzjastów OZE.
Czasopismo przygotowane jest przez zespół praktyków doświadczonych zawodowo w poszczególnych dziedzinach OZE, w ścisłej współpracy z jednostkami naukowymi oraz przemysłowymi. Czytelnik znajdzie uporządkowane tematycznie artykuły, reportaże i opracowania naukowe. Całość wzbogacona jest praktycznymi wskazówkami dotyczącymi finansowania oraz realizacji inwestycji

Energetyka Cieplna i Zawodowa –  ma zasięg ogólnopolski. Naszymi czytelnikami są prezesi, dyrektorzy i inżynierowie wszystkich elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, zakładów energetycznych, a także zakładowych elektrowni przemysłowych z całego kraju. Docieramy również do dużej grupy instytucji pracujących na rzecz branży energetycznej i ciepłowniczej, a także firm związanych z tą branżą.

Fakty – to komentarze i analizy poświęcone kluczowym gałęziom polskiej gospodarki. W specjalnych blokach tematycznych przyglądaliśmy się do tej pory m.in. drogownictwu, ekologii, energetyce, logistyce i wielu innym zagadnieniom. Prezentacja wybranych państw europejskich, ich kontaktów polityczno-gospodarczych z naszym krajem, jest ważną częścią naszej działalności wydawniczej.

Nasi główni czytelnicy to przedstawiciele biznesu, kadra zarządzająca dużymi i średnimi firmami w Polsce, przedstawiciele władz lokalnych oraz ugrupowań politycznych.

Energia – Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1994 roku. To jedyne w kraju czasopismo traktujące w sposób przystępny dla każdego czytelnika o problemach producentów i dystrybutorów energii elektrycznej, ciepła, gazu i paliw płynnych, o nowych technologiach i osiągnięciach w sektorze energetycznym, o ekologii oraz racjonalnym korzystaniu z energii.

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw – jest ogólnopolskim miesięcznikiem ekonomicznym wydawanym w nakładzie 20 tys. egzemplarzy.
Gazeta dystrybuowana jest na terenie całej Polski za pośrednictwem największych firm kolporterskich: Ruch, Kolporter, Empik, InMedio, Relay, FranPress. Dostępna jest również w prenumeracie redakcyjnej, kolporterskiej oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Gazeta MSP wydawana jest nieprzerwanie od 2002 r. a od 2005 r. znajduje się w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.