Marketing PRofit

Kontakt z nami

+48 722 187 449

Komunikacja wewnętrzna

Wierzymy, że komunikacja firmy z otoczeniem powinna mieć swój początek w jej wnętrzu. Oferujemy doradztwo w zakresie tworzenia właściwej kultury organizacji oraz realizowaniu spójnych strategii komunikacji wewnętrznej firm i instytucji.

  • Opracowywanie i wdrażanie kompleksowych programów integracyjnych dla pracowników
  • Organizacja imprezy firmowych
  • Wydawnictwa wewnętrzne (gazetki, broszury informacyjne)
  • Alternatywne formy komunikacji – koncept i wdrożenie (np. Intranet, firmowy facebook)