Marketing PRofit

Kontakt z nami

+48 722 187 449

Media Monitoring

Oferujemy:

– Monitoring prasy: ogólnoinformacyjnej oraz branżowej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, a także dodatków tematycznych

– Monitoring zasobów Internetu: wybranych portali, wortali, serwisów ogólnoinformacyjnych i branżowych oraz wydań on-line czasopism

– Sporządzanie zaawansowanych raportów medialnych, umożliwiających dokonywanie złożonych analiz ilościowych i jakościowych zgromadzonych efektów medialnych.