Marketing PRofit

Kontakt z nami

+48 722 187 449

Komunikacja wewnętrzna

Wierzymy, że komunikacja firmy z otoczeniem powinna mieć swój początek w jej wnętrzu. Oferujemy doradztwo w zakresie tworzenia właściwej kultury organizacji oraz realizowaniu spójnych strategii komunikacji wewnętrznej firm i instytucji.

 • Opracowywanie i wdrażanie kompleksowych programów integracyjnych dla pracowników
 • Organizacja imprezy firmowych
 • Wydawnictwa wewnętrzne (gazetki, broszury informacyjne)
 • Alternatywne formy komunikacji (np. Intranet)
 • Kreacja i produkcja materiałów wspierających działania PR – reklamy, foldery, gazetki, newslettery, ulotki
 • SIW – system identyfikacji wizualnej – możemy przygotować mini Księgę Znaku opartą przede wszystkim na kreacji logo, w którego skład, w zależności od przyjętych założeń, mogą wchodzić:
  • symbol graficzny (sygnet),
  • logotyp – graficznie stylizowana nazwa firmy lub marki,
  • oba w/w elementy jednocześnie,
  • hasło firmowe wpisane w logo – jako dodatkowy element
 • pełną Księgę CI (Corporate Identity), w której oprócz znaku graficznego zaprojektowane zostaną także
 • materiały, na których on wystąpi m.in.
  • wizytówka,
  • papier firmowy,
  • koperta,
  • teczka,
  • folder,
  • layout reklamy prasowej itp.